Publikohet raporti i dytë i monitorimit i strategjisë ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore
December 6, 2017
Konkursi i Praktikave të Mira të Bashkive 2018
July 23, 2018

Publikohet përmbledhja e Konkursit të Praktikave të Mira 2017

Kliko mbi imazh për të shkarkuar publikimin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *