Takimet Rajonale me Bashkite (Fier,Vlore,Gjirokaster,Berat)

Takimet Rajonale me Bashkite (Elbansan, Korçë)
October 9, 2018
Takimet Rajonale me Bashkite (Durres,Tirane)
October 11, 2018

Takimet Rajonale me Bashkite (Fier,Vlore,Gjirokaster,Berat)

Ne prag te pergatitjeve per aktivitetin kombetar te Konkursit te Praktikave Te Mira 2018 – edicioni i III, Dldp po zhvillon takime informuese me te gjitha bashkite e vendit dhe aktualisht takimi rajonal i radhes po mbahet me bashkite e Qarkut Fier ne ambientet e Bashkise Fier. Konkursi i Praktikave te Mira 2018, organizohet ne bashkepunim me AMVV-Agjencia per Mbeshtetjen e Veteqeverisjes Vendore prane Ministrise se Brendshme.

Bashkëlidhur prezantimi KPM Edicioni 3 (2018)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *