Takimet Rajonale me Bashkite (Durres,Tirane)

Takimet Rajonale me Bashkite (Fier,Vlore,Gjirokaster,Berat)
October 10, 2018
Përfundon afati i dorëzimit të aplikimeve për KPM
November 13, 2018

Takimet Rajonale me Bashkite (Durres,Tirane)

Takimi informuese ne bashkite Durres dhe Tirane . Konkursi i Praktikave te Mira 2018, organizohet ne bashkepunim me AMVV-Agjencia per Mbeshtetjen e Veteqeverisjes Vendore prane Ministrise se Brendshme.

Bashkëlidhur prezantimi KPM Edicioni 3 (2018)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *