Bashkite Fituese te Konkursit Kombetar te Praktikave te Mira 2018

Përfundon afati i dorëzimit të aplikimeve për KPM
November 13, 2018

Bashkite Fituese te Konkursit Kombetar te Praktikave te Mira 2018

Shpallen Bashkite Fituese te Konkursit Kombetar te Praktikave te Mira 2018, te organizuar nga AMMV dhe e mbeshtetur nga Programi per Decentralizim dhe Zhvillim Lokal – DLDP

Per Kategorine e zhvillimit te turizmit dhe ekonomise Fiton Bashkia Mirdite;
Per Kategorine e Sherbimeve Fiton Bashkia Has; dhe
Per Kategorine e Fushes Sociale Fiton Bashkia Shkoder
#praktikatemira #qeverisjevendore

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *