Plotëso formularin e ankesave

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore

Tel: +355 4 453 68 97/8
E-mail: agjencia@ceshtjetvendore.gov.al

AMVV, Bulevardi Zhan d’Ark,
Ish Shtëpia e Ushtarakëve Kati VII, Tiranë-Shqipëri